☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE Nr 94 /2007 Z DNIA 2 LISTOPADA 2007 ROKU W sprawie odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn:Prace remontowo - budowlane adaptacji budynku po ośrodku zdrowia na pomieszczenia GOPS

ZARZĄDZENIE Nr    94 /2007

WÓJTA GMINY DAMNICA

Z DNIA 2 LISTOPADA 2007 ROKU

 

W sprawie odbioru  końcowego zadania inwestycyjnego  pn: ”Prace  remontowo – budowlane adaptacji  budynku po  ośrodku zdrowia   na  pomieszczenia biurowe  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Damnicy  przy  ul. Górnej”              

      

 Na  podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca  1990 roku  o samorządzie  gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142   poz. 1591  ze   zmianami  z 2002 roku Nr   23 poz. 230, Nr 62 poz.558,Nr  113 poz. 984, Nr  153 poz. 1271 , Nr 214  poz.  1806, z  2003 roku Nr  80 poz.717, Nr 162  poz. 1568, z 2004 roku Nr   102 poz. 1055, Nr 116  poz. 1203, z 2005 roku Nr  172 poz.  1441, Nr 175 poz. 1457 , z  2006 roku Nr  17  poz. 128,Nr 181 poz. 1337,  z 2007 roku Nr  48  poz. 327 i

Nr 138 poz. 974) )

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Komisję  do  odbioru robót  - zadania inwestycyjnego  pn. „Prace remontowo – budowlane  adaptacji budynku po ośrodku zdrowia  na  pomieszczenia biurowe  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy  przy ul. Górnej „ w  następującym  składzie:

1. Przewodniczący Komisji – Jan Gontek  - przedstawiciel Urzędu Gminy w Damnicy

2. Członkowie Komisji:

2.1  Beata Orlicka  -  Kierownik GOPS  w  Damnicy

2.2  Juliusz Bernadt  -  Inspektor Nadzoru

2.3  Wojciech Janicki       - wykonawca

 

§ 2

 

Odbioru  należy dokonać  po zakończeniu inwestycji zgodnie z  umową na wykonanie  robót Nr ZPiPG  0856/49/07 z dnia  17  sierpnia  2007 roku.

 

§ 3

 

 

Wykonanie  Zarządzenia powierza  się Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

 

WÓJT GMINY DAMNICA

mgr Maria Janusz

 

Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Anna Włodarczyk
(2007-11-02 10:50:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Włodarczyk
(2007-11-02 10:52:18)

 
 
liczba odwiedzin: 8132569

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X