☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 96/2007 z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2008 r.

Zarządzenie Nr 96/2007
Wójta Gminy Damnica
 z dnia 12 listopada 2007r.
 
                        w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2008 r.
 
Na podstawie art.179, 180 oraz 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i Uchwały Nr XIII/90/2007 Rady Gminy Damnica z dnia 28 września 2007r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Damnica
 
Wójt Gminy zarządza , c o n a s t ę p u j e:
§ 1
Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2008 r. z podziałem dochodów według źródeł i wydatków budżetu gminy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
§ 2
Przyjmuje się projekt planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.
§ 3
Przyjmuje się dochody i wydatki gminy w następujących kwotach:
Dochody                                                                                                       14 664 603
w tym :dotacje celowe na zadania z zakresu administracji
                rządowej zleconych gminie                                                               3 056 035          
Wydatki                                                                                                         16 506 243
w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej
             zleconych gminie                                                                    3 056 035               
§ 4
Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego.                                               
§ 5
Przyjmuje się prognozę kwoty długu na 2008 rok.
 
§ 6
 
Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego i prognozę długu na 2008 rok przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy
mgr Maria Janusz
Wytworzył:
Jadwiga Janicka
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-11-22 12:42:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-11-22 12:44:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 376