☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 03.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 98/2007 z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży nieruchomości z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica

Zarządzenie Nr 98/2007
Wójta Gminy Damnica
z dnia 26 listopada 2007 roku
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży nieruchomości z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 póz. 1591 z późn. zmianami Dz.U. z 2002 roku Nr 23 póz. 220, Nr 62 póz. 558, Nr 113 póz. 984, Nr 214 póz. 1806, Nr 153 póz. 1271, z 2003 roku Nr 80 póz. 717, Nr 162 póz. 1568, z 2004 roku Nr 116 póz. 1203 z 2005 roku Dz.U. Nr 172 póz. 1441 Nr 175 póz. 1475 z 2006 roku Nr 17 póz. 128, Nr 181 póz. 1337); art. 37 ust.1 art.40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 261 póz. 2603 zmiany: Dz. U. z 2004 roku Nr 281 póz. 2782, Dz.U. z 2005 roku Nr 130, poz.1087, Nr 169,poz.1420, Nr 175 póz. 1459 z 2006 roku Nr 104 póz. 708 Nr 220 póz. 1600 i póz. 1601 z 2007 roku Dz.U Nr 69 póz. 468) i Uchwały Rady Gminy Damnica Nr XIII/ 96 /07 z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości zarządzam co następuje:
 
§1.
 
1.Ogłaszam sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy następującej
nieruchomości:
• Lokal mieszkalny oznaczony literą „C" w budynku mieszkalnym 36 oraz pomieszczenia w budynku gospodarczym położone w miejscowości Damno wraz z udziałem 248/1000 w działce Nr 9/10 o pow. 0,1519 h a kw 40130a
3.Treść wykazu zawarta jest w załączniku Nr 1 do Zarządzenia .
 
§2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa.
 
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Wójt Gminy
mgr Maria Janusz
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr /2007
Wójta Gminy Damnica
z dnia 26 listopada 2007 roku.
GNiR 7145/15   /07
 
 
OGŁOSZENIE
 
w sprawie wykazu na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity; Dz.U. z 2004 roku Nr 261 póz. 2603 zmiany: z 2004 roku Dz.U. Nr 281 póz. 2782 z 2005 roku Dz.U. Nr 130 poz.1087, Nr 169 póz. 1420, Nr 175 póz. 1459 z 2006 roku Nr 104 póz. 708 Nr 220 póz. 1600 i 1601 z 2007 roku Nr 69 póz. 468 ) Wójt Gminy Damnica ogłasza co następuje:
 
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy przeznaczona została następująca nieruchomości:
 
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
• Lokal mieszkalny oznaczony literą „C" w budynku Nr 36 w Damnie położony na parterze składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki wraz z we o łącznej powierzchni 51,30 m2 , do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. 9,30 m2. Udział lokalu w częściach wspólnych i gruncie wynosi 248/1000.
• Działka na której posadowiony jest budynek 36 w Damnie uzbrojona jest w podstawowe media tj. wodę , energie elektryczna i kanalizację.
• Budynek oznaczony numerem 36 w Damnie został wybudowany przed 1945 rokiem.
• Najemcą lokalu jest Pan Piotr Zieliński
 
WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI
• Wartość lokalu , pomieszczenia przynależnego oraz udziału w grunt ie wynosi 36.700 zł.
 
WYKAZ PODLEGA WYWIESZENIU NA TABLICY OGŁOSZEŃ PRZEZ OKRES 21 DNI TJ. OD DNIA 26 listopada 2007 roku DO DNIA 10 grudnia 2007 ROKU.
 
Po upływie okresu podania wykazu do publicznej wiadomości Wójt Gminy Damnica dokona zbyci a nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
 
Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-11-27 12:52:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-11-27 12:52:37)

 
 
liczba odwiedzin: 7851411

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X