☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 11.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 100/2007 z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie nr 100/2007
Wójta Gminy Damnica
z dnia 30 listopada 2007r.
 
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 186 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 10 Uchwały Nr V/23/07 z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2007 rok
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
      § 3
 
Dokonuje się zmniejszenia po stronie dochodów w planie finansowym zadań
z zakresu administracji rządowej o kwotę 28 578 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
Dokonuje się zmniejszenia po stronie wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 28 578 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2007 rok zamyka się kwotami:
Dochody: 16 619 981zł
w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej 4 775 424 zł
Wydatki: 16 501 128 zł
w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej 4 775 424 zł
 
 § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.
  
Wójt Gminy
mgr Maria Janusz

Uzasadnienie
Dokonuje się zmian po stronie dochodów polegające na: 
1. w rozdziale 85213 zmniejszenia o kwotę 28.578 zł oraz zwiększenia w rozdziale 85219 o kwotę 11.700 na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 83/2007 z dnia 14 listopada br.- pismo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 15.11.2007 r. nr FB.I-3050/193/2/MS/07
 
Dokonuje się zmian po stronie wydatków polegające na:
1. w rozdziale 85213 zmniejszenia o kwotę 28.578 zł oraz zwiększenia w rozdziale 85219 o kwotę 11.700 na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 83/2007 z dnia 14 listopada br.- pismo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 15.11.2007 r. nr FB.I-3050/193/2/MS/07
2. oraz przeniesienia między paragrafami w dziale i rozdziale.
 
Wytworzył:
Jadwiga Janicka
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-12-04 12:30:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-12-04 12:32:32)

 
 
liczba odwiedzin: 8038076

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X