☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 03.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE Nr 101 /2007 Z DNIA 7 grudnia 2007 ROKU W sprawie odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn: Wymiana instalacji grzewczej centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP w Damnicy

ZARZĄDZENIE Nr 101 /2007
WÓJTA GMINY DAMNICA
Z DNIA 7 grudnia 2007 ROKU
 
W sprawie odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn: "Wymiana instalacji grzewczej centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP w Damnicy"
 
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 póz. 1591 ze zmianami z 2002 roku Nr 23 póz. 230/ Nr 62 poz.558/Nr 113 póz. 984, Nr 153 póz. 1271, Nr 214 póz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717. Nr 162 póz. 1568, z 2004 roku Nr 102 póz. 1055, Nr 116 póz. 1203, z 2005 roku Nr 172 póz. 1441, Nr 175 póz. 1457 / z 2006 roku Nr 17 póz. 128,Nr 181 póz. 1337, z 2007 roku Nr 48 póz. 327 i Nr 138 póz. 974))
zarządzam co następuje:
 
§1
 
Powołuję Komisję do odbioru robót - zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana instalacji grzewczej centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP Damnica" w następującym składzie:
1. Przewodniczący Komisji - Jan Gontek - przedstawiciel Urzędu Gminy w Damnicy
2. Członkowie Komisji:
2.1 Boryła Lech- Komendant OSP w Damnicy
2.2 Buchholz Halina - Urząd Gminy w Damnicy
2.3 Żegunia Korneliusz- wykonawca ENEL - System
2.4. Żelisko Maciej - inspektor nadzoru
 
§2
 
Odbioru należy dokonać po zakończeniu inwestycji zgodnie z umową na wykonanie robót Nr ZPiPG 0856/30 /07 z dnia 15 listopada 2007 roku.
 
§3
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
 
§4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Wójt
mgr Maria Janusz
Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-12-12 08:51:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-12-12 08:52:53)

 
 
liczba odwiedzin: 7851567

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X