☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 3/2008 z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy oraz planu finansowego ...

Zarządzenie nr 3/2008

Wójta Gminy Damnica

z dnia 14 stycznia 2008 roku

 

 

 

 

w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami na 2008 rok

 

 

 

Na podstawie art. 186 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Damnica

 

 

zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się układ wykonawczy budżetu gminy na 2008 rok:

 

1) dochody w wysokości 14 664 603 zł zgodnie z załącznikiem nr 1do niniejszego zarządzenia,

 

2) wydatki w wysokości  16 526 243 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

 

3) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminom ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 i załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,

 

4) plan finansowy dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.

Wójt Gminy

mgr Maria Janusz

 

 

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7576723

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X