☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 24.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 6/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie nr 6/2008
Wójta Gminy Damnica
z dnia 30 stycznia 2008 r.
 
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 186 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 10 Uchwały Nr XVII/123/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2008 rok
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie wydatków polegające na przeniesieniach między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
  
Dokonuje się zmnian po stronie wydatków w planie finansowym zadań
z zakresu administracji rządowej polegajce na przeniesieniach między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
 § 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.
  
 
 Wójt Gminy
mgr Maria Janusz

 
 
liczba odwiedzin: 7578314

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X