☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 10 / 2008 z dnia 04 lutego 2008 w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży nieruchomości z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica

 Zarządzenie Nr 10 / 2008
Wójta Gminy Damnica
z dnia 04 lutego 2008
 
w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży nieruchomości z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami Dz. U. Z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 roku Nr 116 poz. 1203 z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz.1441 Nr 175 poz.1475 z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218); art. 37 ust.1 art.40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 197 roku o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 roku Nr 261 poz.2603 zmiany: Dz.U. z 2004 roku Nr 281 poz.2782, Dz. U. Z 2005 roku Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz.1459, z 2006 roku Dz. U Nr 104 poz.708, Nr 220 poz. 1600 1601, z 2007 roku Nr 173 poz. 1218) i uchwały Rady Gminy Damnica NrXV/110/07 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
1. Ogłaszam sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy następującej nieruchomości:
·        nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym oznaczoną Nr 145 o pow. 0,1067 ha położoną w miejscowości Mianowice – KW 38415
2. Treść wykazu zawarta jest w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się referentowi ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa.
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt Gminy
mgr Maria Janusz

 
 
liczba odwiedzin: 7576754

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X