☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 21.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 11/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie nr 11/2008
Wójta Gminy Damnica
z dnia 29 lutego 2008 r.
 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 186 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 10 Uchwały Nr XVII/123/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2008 rok
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwoę 114 830 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę
114 830 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
      § 3
 
Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie zzałącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 § 4
Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2008 rok zamyka się kwotami:
Dochody: 15 015 189 zł
w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej 3 207 365 zł
Wydatki: 16 876 829 zł
w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej 3 207 365 zł
 
 § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.
 
Wójt Gminy
mgr Maria Janusz

Uzasadnienie
 
Dokonuje się zmian po stronie dochodów polegające na:
 
1. w rozdziale 751 01 zmniejszenia o kwotę 170 zł na podstawie pisma nr DSŁ Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku z dnia 25 lutego 2008 r.
2. w rozdziale 85212 zwiększenia o kwotę 151 500 zł oraz w rozdziale 85214 zmniejszenia o kwotę 36 500 na podstawie pisma nr FB.I-3011/D/6/MG/08 - decyzjia nr 1/08 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. 
 
Dokonuje się zmian po stronie wydatków polegające na:
1. w rozdziale 751 01 zmniejszenia o kwotę 170 zł na podstawie pisma nr DSŁ Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku z dnia 25 lutego 2008 r.
2. w rozdziale 85212 zwiększenia o kwotę 151 500 zł oraz w rozdziale 85214 zmniejszenia o kwotę 36 500 na podstawie pisma nr FB.I-3011/D/6/MG/08 - decyzjia nr 1/08 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r.
3. dokonuje się przeniesień między paragrafami w dziale 
Wytworzył:
Jadwiga Janicka
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2008-03-07 08:03:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2008-03-07 08:09:04)

 
 
liczba odwiedzin: 8153945

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X