☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 19.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 5/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy

Zarządzenie Nr   5/2008
Wójta Gminy Damnica
z dnia 22 stycznia 2008 r.
 
 
w sprawie ustalenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy
Damnica na 2008 r.
 
Na podstawie art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansacr publicznych    (Dz. U. z 2005 roku    Nr 249, póz. 2104 z późn. zm.) oraz § 2 zarządzenia Nr 30/2007 Wójta Gminy Damnica z dnia 4 maja 2007 r.
zarządza się , co następuje:
 
§1
 
1. Ustala się plan kontroli jednostek organizacyjnych gminy Damnica na 2008 rok w sposób określony załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§2
 
 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
§3
 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Wójt Gminy
mgr Maria Janusz
 

 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 5/2008
Wójta Gminy Damnica
z dnia 22 stycznia 2008 roku
 
 
PLAN   KONTROLI JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH GMINY DAMNICA NA 2008r.
 
Lp.
Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy i jej siedziba
Miesiąc
przeprowadzenia kontroli
Nazwisko i imię osoby upoważnionej do przeprowadzenia
kontroli oraz stanowisko służbowe
1.
 
 
Zespół Szkół w Damnie
Maj
Skarbnik Gminy i referent ds. księgowości budżetowej
2.
Zespół Szkół w Damnicy
Maj
Skarbnik Gminy i referent ds. księgowości budżetowej
3.
Zespół Szkół w Zagórzycy
Czerwiec
Skarbnik Gminy i referent ds. księgowości budżetowej
4.
Szkoła Podstawowa w Domaradzu
Lipiec
Skarbnik Gminy i referent ds. księgowości budżetowej
5.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy
Sierpień
Skarbnik Gminy i referent ds. księgowości budżetowej
6.
Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy
Wrzesień
Skarbnik Gminy i referent ds. księgowości budżetowej
7.
Gminny Ośrodek Kultury w Damnicy
Listopad
Skarbnik Gminy i referent ds. księgowości budżetowej
 
 
Wójt Gminy
mgr Maria Janusz
Wytworzył:
Jadwiga Janicka
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2008-03-07 15:13:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2008-03-07 15:13:56)

 
 
liczba odwiedzin: 8151193

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X