☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 19.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 22/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 22/2008
Wójta Gminy Damnica
z dnia 1 kwietnia 2008 roku
 
 
 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 
 
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz instrukcji inwentaryzacyjnej dla Urzędu Gminy Damnica stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 8/99 Wójta Gminy Damnica z dnia 8 grudnia 1999 roku.
 
Wójt Gminy Damnica
zarządza, co następuje:
 
§ 1.
Przeprowadzić inwentaryzację kasy w:
1. Urzędzie Gminy
przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:
1.Zofia Kostrzewa– przewodniczący
2. Andrzej Szefer – członek
 
w terminie od dnia 01.04.2008 r. do dnia 01.04.2008 r.
 
 
§ 2.
Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:
1) środki pieniężne w kasie,
2) druki ścisłego zarachowania
3) depozyty
 
 
§ 3.
1. Składniki majątku wymienione w § 2 pkt. 1,2 i 3 należy spisać na protokole z inwentaryzacji kasy wg wzoru określonego załącznikiem nr 6 do instrukcji inwentaryzacyjnej dla Urzędu Gminy Damnica wprowadzonej zarządzeniem nr 8/99 Wójta Gminy Damnica z dnia 8 grudnia 1999 roku.
 
 
§ 4.
Zobowiązuje się komisję do:
1.       przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,
2.       przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej,
3.       sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wg. określonego wzoru, gdzie należy ująć wyniki inwentaryzacji,
4.       przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do referatu finansowo-księgowego w następnym dniu roboczym po zakończeniu inwentaryzacji.
 
§ 5.
Osoby powołane w skład komisji inwentaryzacyjnej ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.
 
§ 6.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
mgr Maria Janusz
Wytworzył:
Jadwiga Janicka
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2008-05-06 13:24:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2008-05-06 13:25:47)

 
 
liczba odwiedzin: 8151109

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X