☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 36/2008 z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie nr 36/2008
Wójta Gminy Damnica
z dnia 19 maja 2008 r.
 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 186 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 10 Uchwały Nr XVII/123/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2008 rok
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwoę 452 079 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 452 079 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
      § 3
Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 371 759 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
Dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 371 759 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2008 rok zamyka się kwotami:
Dochody: 15 615 223 zł
w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej 3 579 124 zł
Wydatki: 18 170 323 zł
w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej 3 579 124 zł
 
 § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.
Wójt
mgr Maria Janusz

Uzasadnienie:
 
Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 452 079 zł na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego:
1. nr 10/34/2008 z dnia 28.04.2008 r. w dziale 852 rozdziale 85295 § 2030 o kwtę 54 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie doywiania";
2. nr 11/36/2008 z dnia 29.04.2008 r. w dziale 801 rozdziale § 2030 o kwotę 26.320 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie        w ramach wdrożenia reformy oświaty programu nauczania jężyka angirlskiego
na podstawie decyzji Ministra Finansów
1. nr RW-3/4135/0/22/JWR/08/1135 z dnia 6 maja 2008 r. w dziale 010 rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 371 759 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale.
 
 
 

 
 
liczba odwiedzin: 7576795

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X