☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 42 / 2008 z dnia 27 maja 2008 w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży nieruchomości z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica

 Zarządzenie Nr 42 / 2008
Wójta Gminy Damnica
z dnia 27 maja 2008
 
w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży nieruchomości z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami Dz. U. Z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 roku Nr 116 poz. 1203 z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz.1441 Nr 175 poz.1475 z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218); art. 37 ust.1 art.40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 197 roku o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 roku Nr 261 poz.2603 zmiany: Dz.U. z 2004 roku Nr 281 poz.2782, Dz. U. Z 2005 roku Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz.1459, z 2006 roku Dz. U Nr 104 poz.708, Nr 220 poz. 1600 1601, z 2007 roku Nr 173 poz. 1218) i uchwały Rady Gminy Damnica NrXV/110/07 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
1. Ogłaszam sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy następującej nieruchomości:
·        nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym oznaczoną Nr 145 o pow. 0,1067 ha położoną w miejscowości Mianowice – KW 38415
2. Treść wykazu zawarta jest w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się referentowi ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa.
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 Wójt
mgr Maria Janusz
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 42 /2008
Wójta Gminy Damnica
 z dnia 27 maja 2008 roku.
GNiR 7145/ 20 / 08
 
OGŁOSZENIE
 
 w sprawie wykazu na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica
 
            Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 roku Nr 261 poz. 2603, zmiany: z 2004 roku Dz.U. Nr 281 poz. 2782 , z 2005 roku Dz. U. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 roku Nr 104 poz. 708 Nr 220 poz.1600 i 1601, z 2007 rokuNr 173 poz. 1218) Wójt Gminy ogłasza co następuje:
 
do sprzedaży na rzecz najemcy przeznaczona została następująca nieruchomość:
 
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
·        nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej – 49,59 m², składającym się z dwóch pokoi, przedpokoju, wiatrołapu, kuchni, łazienki wraz z wc i budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej – 24,35m².
·        Działka, na której posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny i budynek gospodarczy ma kształt wydłużony i uzbrojona jest w podstawowe media.
·        Najemcą lokalu jest Pani Teresa Gawrońska
WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI:
·        Wartość budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego wynosi
40 400 zł.
 
WYKAZ PODLEGA WYWIESZENIU NA TABLICY OGŁOSZEŃ PRZEZ OKRES 21 DNI TJ. OD DNIA 27 MAJA 2008 ROKU DO DNIA 17 CZERWCA 2008 ROKU.
 
            Po upływie okresu podania wykazu do publicznej wiadomości Wójt Gminy Damnica dokona zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 
 
liczba odwiedzin: 7586035

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X