☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 21.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 26/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych celem prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego ..

ZARZĄDZENIE NR 26/2008
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 23 kwietnia 2008 roku
 
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych celem prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji ośrodka zdrowia w miejscowości Bobrowniki
 
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) Wójt Gminy
zarządza, co następuje:
 
§ 1.
 
W celu prawidłowej realizacji przedsięwzięcia w zakresie planowania i realizacji zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją ośrodka zdrowia położonego w miejscowości Bobrowniki na terenie Gminy Damnica i stanowiącego jej własność, powołuje się zespół zadaniowy, do ubiegania się o dofinansowanie  przedsięwzięcia ze środków unijnych.
 
§ 2.
 
W skład zespołu wchodzą:
1.    Agnieszka Dudek – kierownik projektu (specjalista ds. pozyskiwania środków unijnych)
2.    Teresa Osiewicz - specjalista ds. inwestycji i ochrony środowiska
3.    Anna Milewczyk - specjalista ds. zamówień publicznych oraz promocji
4.    Andrzej Szefer- specjalista ds. finansowo-księgowych
5.    Barbara Zawadzka - osoba reprezentująca służbę medyczną – operator projektu
6.    Irena Koterba - obsługa prawna projektu
 
§ 3.
 
            Ustala się następujący zakres obowiązków dla członków zespołu zadaniowego:
 
1.      Kierownik projektu – specjalista ds. pozyskiwania środków unijnych:
·        przygotowuje wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami,
·        odpowiada za merytoryczny i finansowy postęp realizacji projektu,
·        zarządza projektem,
·        koordynuje działania zespołu projektowego oraz współpracę z innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu,
·        wykonuje projekt zgodnie z wymogami funduszy strukturalnych UE oraz założeniami projektowymi,
·        koordynuje działania, nadzoruje przy pomoc pracownika od inwestycji prace inżynierów, konsultantów i podmiotów zewnętrznych współpracujących przy realizacji projektu,
·        odpowiada za monitoring projektu, a także za ostateczne terminowe opracowanie sprawozdań oraz rozliczeń finansowych przesyłanych do instytucji wdrażającej,
·        przeprowadza kontakt bieżący z instytucją wdrażającą, nawiązuje współpracę z innymi   instytucjami oraz mediami,
 
2.      Specjalista ds. inwestycji i ochrony środowiska:
·        zleca przygotowanie dokumentacji technicznej i sprawdza ją pod względem prawidłowości,
·        wydaje decyzje środowiskowe, zajmuje się niezbędnymi uzgodnieniami m.in. z sanepidem i innymi instytucjami w ramach projektu,
 
3.      Specjalista ds. zamówień publicznych oraz promocji:
·      przygotowuje postępowanie przetargowe przy współpracy pracownika merytorycznego,  wykonując wszystkie czynności z nim związane,
·      opracowuje umowy z wykonawcami robót budowlanych, dostawcami towarów itp., itd.
·      odpowiada za przygotowanie promocji projektu oraz źródeł dofinansowania,
 
4.      Specjalista ds. finansowo-księgowych:
·        zajmuje się prowadzeniem wyodrębnionej do celów projektu ewidencji księgowej,
·        odpowiada za kwestie finansowe, czyli prowadzenie wszystkich form płatności i rozliczeń (płace, przelewy), opracowanie dokumentacji księgowej projektu (faktury, umowy, wyciągi bankowe),
·        otwiera rachunek bankowy do obsługi projektu,
·        planuje montaż finansowy przedsięwzięcia,
·        pozyskuje fundusze konieczne do realizacji projektu,
 
5.      Osoba reprezentująca służbę zdrowia – lekarz – operator projektu:
·        prowadzi nadzór nad zakupem sprzętu do diagnostyki, określa jego parametry,
·        doradza i opiniuje przy zamówieniu i ogłoszeniu zakupu,
·        odpowiada za odbiór sprzętu medycznego,
·        udostępnia dane wynikające z ewidencji księgowej niezbędne do przygotowania dokumentacji projektowej
·        wykonuje warunki i zobowiązania, które będą wynikały z uchwały Rady Gminy oraz zawartej umowy.
 
6.      Osoba obsługująca projekt pod względem prawnym:
·        doradztwo prawne (konsultacje),
·        przygotowywanie (wraz z pracownikiem merytorycznym) i opiniowanie umów z wykonawcami robót, dostaw,
·        opracowywanie porozumień, uchwał niezbędnych przy realizacji projektu,
·        prowadzenie obsługi prawnej projektu.
 
§ 4.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi.
 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt
mgr Maria Janusz
Wytworzył:
Agnieszka Dudek
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2008-05-29 08:25:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2008-05-29 08:25:52)

 
 
liczba odwiedzin: 8153841

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X