☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 19.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 45/2008 z dnia 9 czerwca 2008 roku W sprawie powołania Komisji Konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Damnicy, Damnie i Zagórzycy

 
 
ZARZĄDZENIE NR 45 /2008
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 9 czerwca 2008 roku
 
 W sprawie powołania  Komisji Konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w  Damnicy, Damnie i Zagórzycy
 
    Na podstawie art. 36 a ust.  5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst   jednolity   z 2004 roku , Nr   256   poz. 2572   ze   zmianami : z 2004 roku Nr 69 poz. 624 ,Nr 109 poz. 1161,Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005 roku Nr 17 poz. 141, Nr  94 poz.788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 137 poz. 1304,Nr 167 poz. 1400,Nr 249 poz. 2104 z 2006 roku Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, z 2007 roku Nr   42 poz. 273,Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818 ,Nr 181 poz. 1292, Nr 180 poz. 1280) oraz art. 30 ust. 1   ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze   zmianami z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218)  
zarządzam co następuje:
§ 1
1. Powołuję Komisję Konkursową do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora   Zespołu Szkół w Damnicy w składzie:
 
Przedstawiciele organu prowadzącego:
1)      Zdzisław Kwaśniewski                     - Przewodniczący
2)      Mirosław Haładej                             - członek
3)      Jadwiga Janicka                              - członek
 
Przedstawiciele organu nadzorującego:
1)      Renata Kulik                                   - członek
2)      Małgorzat Stenka - Kozłowska       - członek
3)      Katarzyna Butkiewicz                      - członek
 
Przedstawiciele Rady Pedagogicznej: 
1)      Maria Czerska                              -   członek
2)      Danuta Kocimska                         -   członek
 
Przedstawiciele   Rady Rodziców:
1)      Monika Najmrocka                         -   członek
2)      Danuta Żukowska                          -   członek
 
Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:
       1) Jadwiga Mazepus                           - członek.
 
 
2. Powołuję Komisję Konkursową do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora   Zespołu Szkół w Zagórzycy w składzie:
 
Przedstawiciele organu prowadzącego:
1) Zdzisław Kwaśniewski                     - Przewodniczący
2) Zbigniew Pawłowski                        - członek
3) Jadwiga Janicka                              - członek
 
 
 
 
Przedstawiciele organu nadzorującego:
1) Renata Kulik                                   - członek
2) Małgorzata Stenka - Kozłowska     - członek
3) Katarzyna Butkiewicz                      - członek
 
Przedstawiciele Rady Pedagogicznej: 
1) Maria Zielińska                              -   członek
2) Agnieszka Trusiak                           -   członek
 
Przedstawiciele   Rady Rodziców:
1) Ewa Galant                                   -   członek
2) Barbara Rompska                         -   członek
 
Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:
       1) Elżbieta Lubińska                           - członek.
 
3. Powołuję Komisję Konkursową do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora   Zespołu Szkół w Damnie w składzie:
 
Przedstawiciele organu prowadzącego:
1) Zdzisław Kwaśniewski                    - Przewodniczący
2) Janina Kornecka                             - członek
3) Jadwiga Janicka                              - członek
 
Przedstawiciele organu nadzorującego:
1) Renata Kulik                                   - członek
2) Małgorzata Stenka - Kozłowska     - członek
3) Katarzyna Butkiewicz                       - członek
 
Przedstawiciele Rady Pedagogicznej: 
1) Zofia Mikulska                               - członek
2) Teresa Prawdzik                        -   członek
 
Przedstawiciele   Rady Rodziców:
1) Justyna Marczak                           -   członek
2) Joanna Gaja                                   -   członek
 
Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:
1)      Elżbieta Lubińska                          - członek
 
Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”  
     1)    Anna Szwabowicz                         - członek
 
 
§ 2
 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 Wójt
mgr Maria Janusz
Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2008-06-10 12:54:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2008-06-10 12:57:00)

 
 
liczba odwiedzin: 8151066

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X