☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 46/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie nr 46/2008
Wójta Gminy Damnica
z dnia 12 czerwca 2008 r.
 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 186 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 10 Uchwały Nr XVII/123/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2008 rok
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
      § 2
Dokonuje się po stronie wydatkówprzeniesień między paragrafami w dziale   w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2008 rok zamyka się kwotami:
Dochody: 15 615 223 zł
w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej 3 579 124 zł
Wydatki: 18 170 323 zł
w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej 3 579 124 zł
 
 § 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.
 
Wójt
mgr Maria Janusz

 
 
liczba odwiedzin: 7576664

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X