☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 01.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr XVIII/119/2000 z dnia 31 sierpnia. 2000r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z elementami strategii rozwoju gminy Damnica

Uchwała Nr XVIII/119/2000
Rady Gminy Damnica
z dnia 31 sierpnia. 2000r.
 
w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z elementami strategii rozwoju gminy Damnica.
 
      Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:Dz„U„ z 1999r. Nr 15, póz. 139 z późn.zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, (tekst jednolity:Dz.U. z 1996r„ Nr 13, póz. 74 z późn.zmianami) Rada Gminy Damnica
 
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Uchwala się "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" wraz z elementami strategii rozwoju gminy Damnica" obejmujące:
- rysunek studium pt: "Gmina Damnica„ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 1:10.000"
- tekst studium^ część III pt: "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z elementami strategii rozwoju gminy Damnica,, Kierunki zagospodarowania przestrzennego"
stanowiące załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały. Załączniki znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy w Damnicy.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
Ryszard Moskal

załącznik - I Uwarunkowania rozwoju Studium gm. Damnica I.pdf (20,7MB - niedostępny na serwerze)
z uwagi na duże romiary plików
Wytworzył:
Jan Gontek
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2008-06-20 12:52:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2008-06-20 13:36:53)

 
 
liczba odwiedzin: 7668236

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X