☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 24.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 49/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektorów Zespołów Szkół w Damnicy, Daninie i Zagórzycy.

Zarządzenie Nr 49/2008
Wójta Gminy Daninica
z dnia 13 czerwca 2008 r
 
W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektorów Zespołów Szkół
w Damnicy, Damnie i Zagórzycy.
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 ze zm.),art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty(tj. z 2004r. Dz.U. Nr 256, póz. 2572 ze zm.) oraz § l Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko1'szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 189, póz. 1855)
zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
Ogłasza się konkurs na stanowiska dyrektorów Zespołów Szkół w Damnicy, Damnie, Zagórzycy.
 
§2.
 
1.      Ogłoszenie o konkursie na dyrektora stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2.      ogłoszenie o konkursie podlega publikacji w dziennikach : „Głos Pomorza "i „ Gazeta Wyborcza", na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damnica oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
mgr Maria Janusz
 

 
 
liczba odwiedzin: 7578228

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X