☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 24.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 64 /2008 z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu ...

ZARZĄDZENIE NR 64 /2008
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 31 lipca 2008 roku
 
 
 
w sprawie  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach   decyzji.
 
 
Działając na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U.Nr 192 poz. 1378 z późniejszymi zmianami ) oraz   art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity :Dz. U. z 2001 roku Nr 1421 poz. 1591 z późniejszymi zmianami )
 
 
zarządzam co następuje:
 
 
§ 1
 
Upoważniam Panią Beatę Orlicką   Kierownika   Gminnego O środka Pomocy Społecznej w Damnicy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji.
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą   od dnia 1 sierpnia 2008 roku.
Wójt
mgr Maria Janusz

 
 
liczba odwiedzin: 7578277

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X