☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE Nr 81/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakupu podręczników.

 
ZARZĄDZENIE  Nr 81/2008 
WÓJTA GMINY DAMNICA
 z dnia 21 sierpnia 2008 roku
 
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na  zakupu podręczników.
 
 
            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi  zmianami .z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 , z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 roku Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218 )) oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 roku   w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2008r. Nr 1470, poz. 931)
 
zarządzam się, co następuje
 
§ 1
 
Ustala się termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników do dnia 15 września 2008 roku.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Damnica.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
mgr Maria Janusz 

 
 
liczba odwiedzin: 7576643

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X