☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 19.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE Nr 84/2008 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 1 września 2008 roku

ZARZĄDZENIE Nr 84/2008
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 1 września 2008 roku
w sprawie    powołania   w Urzędzie Gminy Damnica    komisji    do ustalenia    normy zużycia    paliwa    przez autobus CACCIAMALI IVECO
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami .z 2002 roku Nr 23 póz. 220, Nr 62 póz. 558, Nr 113 póz. 984, Nr 153 póz. 1271, Nr 214 póz. 1806, z 2003 roku Nr 80 póz. 717, Nr 162 póz. 1568 , z 2004 roku Nr 102 póz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 roku Nr 172 póz. 1441, Nr 175 póz. 1457, z 2006 roku Nr 17 póz. 128, Nr 181 póz. 1337, z 2007 roku Nr 48 póz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 póz. 1218 )
zarządzam się, co następuje
§1
1. Powołuję w Urzędzie Gminy Damnica komisje do ustalenia normy zużycia paliwa stanowiącej podstawę rozliczenia paliwa w autobusie CACCIAMALI IVECO 100 E21 TEMA TE Nr rej. GSL 77 JR w następującym składzie:.
1) Bogusław Sabisz
2) Boryła Maria
3) Izabella Tomala
2. Zobowiązuje Komisję do przedstawienia sprawozdania z podjętych działań w ciągu dwóch tygodni od przeprowadzeni a normowania.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Wójt
mgr Maria Janusz
Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2008-09-02 11:29:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2008-09-02 11:32:07)

 
 
liczba odwiedzin: 8151135

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X