☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 20.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 58a /2008 z dnia 25 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji ds. przyjęcia środka trwałego

ZARZĄDZENIE NR  58 a /2008
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 25 lipca  2008 roku
 
w sprawie powołania komisji ds. przyjęcia środka trwałego
  
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.159 ze zmianami z 2002 roku Nr   23 poz. 230,Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 102 poz. 1056 ,Nr 172. poz.1441,Nr 175 poz. 1457 , z roku 2006 Nr 17 poz. 128,Nr 181 poz. 1337, z roku 2007 Nr 48 poz. 327 )
 
§ 1
     
  Powołuję komisje do spraw przyjęcia środka trwałego w następującym   składzie :
          1.Jarosiewicz Bartosz  - przewodniczący
           2. Boryła Maria - członek
          3. Tomala Izabella        - członek
         
                                                                 § 2
 
Do zadań w/w Komisji należy dokonanie przyjęcia na    stan majątkowy  Urzędu Gminy autobusu marki Cocamialii .
                                                             
§ 3
Protokół przyjęcia sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach ,który   przedstawia się Wójtowi Gminy i  Skarbnikowi Gminy .
Po zakończeniu czynności przyjęcia przewodniczący Komisji przekazuje jeden egzemplarz protokołu osobie, która będzie dysponowała składnikiem  majątku w     celu dopełnienia przez tą osobę obowiązku uaktualnienia ewidencji środków.          Drugi egzemplarz protokołu przewodniczący przekazuje do Referatu           Finansowego w celu wpisana do ewidencji Urzędu Gminy przejętego składnika majątku. Trzeci egzemplarz pozostaje w dokumentacji Komisji.
 
§ 5
Podstawę do wpisania do ewidencji księgowej przyjętych środków trwałych i składników majątku  jest dokumentacja   wynikająca z instrukcji inwentaryzacyjnej.
§ 6
 Wykonywanie Zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji 
 
§ 7 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 Wójt
mgr Maria Janusz
 
Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2008-09-02 12:47:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2008-09-02 12:49:46)

 
 
liczba odwiedzin: 8151295

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X