☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 92/2008 z dnia 4 września 2008 roku zmieniające zarządzenie nr 25/2008 w sprawie powołania zespołu zadaniowego

ZARZĄDZENIE NR 92/2008

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 4 września 2008 roku

 

 

zmieniające zarządzenie nr 25/2008 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych celem prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji ośrodków zdrowia w miejscowości Stara Dąbrowa z dnia 23 kwietnia 2008 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1.    Zmienia się treść § 2 zarządzenia nr 25/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych celem prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji ośrodków zdrowia w miejscowości Stara Dąbrowa, poprzez nadanie mu brzmienia:

W skład zespołu wchodzą:

1.         Ludmiła Wiczkowska – kierownik projektu (stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych),

2.         Teresa Osiewicz - stanowisko ds. inwestycji i ochrony środowiska,

3.         Anna Włodarczyk - stanowisko ds. zamówień publicznych i promocji gminy,

4.         Małgorzata Schulz- stanowisko ds. księgowości budżetowej,

5.         Zbigniew Wojciechowicz - osoba reprezentująca służbę medyczną – operator projektu

 

2.    Zmienia się treść § 3 zarządzenia o którym mowa w punkcie 1-szym, poprzez nadanie mu brzmienia:

 

  1. Kierownik projektu – stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych:

·        przygotowuje wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami,

·        odpowiada za merytoryczny i finansowy postęp realizacji projektu,

·        zarządza projektem,

·        koordynuje działania zespołu projektowego oraz współpracę z innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu,

·        wykonuje projekt zgodnie z wymogami funduszy strukturalnych UE oraz założeniami projektowymi,

·        koordynuje działania, nadzoruje przy pomoc pracownika od inwestycji prace inżynierów, konsultantów i podmiotów zewnętrznych współpracujących przy realizacji projektu,

·        odpowiada za monitoring projektu, a także za ostateczne terminowe opracowanie sprawozdań oraz rozliczeń finansowych przesyłanych do instytucji wdrażającej,

·        przeprowadza kontakt bieżący z instytucją wdrażającą, nawiązuje współpracę z innymi   instytucjami oraz mediami,

 

  1. Stanowisko ds. inwestycji i ochrony środowiska:

·        zleca przygotowanie dokumentacji technicznej i sprawdza ją pod względem prawidłowości,

·        wydaje decyzje środowiskowe, zajmuje się niezbędnymi uzgodnieniami m.in. z sanepidem i innymi instytucjami w ramach projektu,

 

  1. Stanowisko ds. zamówień publicznych oraz promocji:

·      przygotowuje postępowanie przetargowe przy współpracy pracownika merytorycznego,  wykonując wszystkie czynności z nim związane,

·      opracowuje umowy z wykonawcami robót budowlanych, dostawcami towarów itp., itd.

·      odpowiada za przygotowanie promocji projektu oraz źródeł dofinansowania,

 

  1. Stanowisko ds. finansowo-księgowych:

·        zajmuje się  prowadzeniem wyodrębnionej do celów projektu ewidencji księgowej,

·        odpowiada za kwestie finansowe, czyli prowadzenie wszystkich form płatności i rozliczeń (płace, przelewy), opracowanie dokumentacji księgowej projektu (faktury, umowy, wyciągi bankowe),

·        otwiera rachunek bankowy do obsługi projektu,

·        planuje montaż finansowy przedsięwzięcia,

·        pozyskuje fundusze konieczne do realizacji projektu,

 

  1. Osoba reprezentująca służbę zdrowia – lekarz – operator projektu:

·        prowadzi nadzór nad zakupem sprzętu do diagnostyki, określa jego parametry,

·        doradza i opiniuje przy zamówieniu i ogłoszeniu zakupu,

·        odpowiada za odbiór sprzętu medycznego,

·        udostępnia dane wynikające z ewidencji księgowej niezbędne do przygotowania dokumentacji projektowej

·        wykonuje warunki i zobowiązania, które będą wynikały z uchwały Rady Gminy oraz zawartej umowy.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT GMINY DAMNICA

mgr Maria Janusz


 
 
liczba odwiedzin: 7586010

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X