☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 05.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 116/2008 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie nr 116/2008
Wójta Gminy Damnica
z dnia 31 października 2008 r.
 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 186 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 10 Uchwały Nr XVII/123/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2008 rok
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwoę 26 900 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 26 900 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
      § 3
Dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami w dziale po stronie wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
    § 4
Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2008 rok zamyka się kwotami:
Dochody: 16 363 421 zł
w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej 3 602 604 zł
Wydatki: 17 930 521 zł
w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej 3 602 604 zł
 
 § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie:
 
Dokonuje się w rozdziale 85295 zwiększenia po stronie dochodów par. 2030 i wydatków par. 3110 o kwotę 26 900 zł na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 47/149/2008 z dnia 13.10.2008 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
oraz dokonuje się po stronie wydatków przeniesienia między paragrafami w dziale.
 
 
 
Wytworzył:
Jadwiga Janicka
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2008-11-04 11:13:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2008-11-04 11:15:02)

 
 
liczba odwiedzin: 7673884

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X