☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 129/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie nr 129/2008
Wójta Gminy Damnica
z dnia 24 listopada 2008 r.
 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 186 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 10 Uchwały Nr XVII/123/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2008 rok
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwoę 35 362 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 35 362 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
      § 3
Dokonuje się zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 6 000 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
    § 4
Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2008 rok zamyka się kwotami:
Dochody: 16 643 897 zł
w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej 3 801 557 zł
Wydatki: 18 210 997 zł
w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej 3 801 557 zł
 
 § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.
 
 
Wójt Gminy
mgr Maria Janusz 

Uzasadnienie:
 
1.Dokonuje się w rozdziale 80195 zwiększenia po stronie dochodów par. 2030 i wydatków par. 4170 o kwotę 132 zł na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 65/11/185/2008 z dnia 04.11.2008 r. na sfinansowanie w ramach wdroenia reformy oświaty prac kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.
2.Dokonuje się w rozdziale 80195 zwiększenia po stronie dochodów par. 2030 i wydatków par. 4300 o kwotę 22 896 zł na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 12/13/47/2008 z dnia 13.11.2008 r. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych prac owników
3. Dokonuje się w rozdziale 85214 zmniejszenia po stronie dochodów w par. 2010 i wydatków w par. 3110 o kwotę 6 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 72/2008 z dnia14.11.2008 r. z przeznaczeniem dla ośrodków pomocy społecznej
4. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 12 200 zł     po stronie dochodów par. 2030 i wydatków par. 4210,4300 na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 72/2008 z dnia 14.11.2008 r.
5. Dokonuje się po stronie wydatków przeniesienia między paragrafami w dziale.
 

 
 
liczba odwiedzin: 7576822

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X