☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 05.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 142/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 142/2008
Wójta Gminy Damnica
z dnia 22 grudnia 2008 roku
 
 
 
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji
 
 
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz instrukcji inwentaryzacyjnej dla Urzędu Gminy Damnica stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 8/99 Wójta Gminy Damnica z dnia 8 grudnia 1999 roku.
 
Wójt Gminy Damnica
zarządza, co następuje:
 
§ 1.
Przeprowadzić roczną inwentaryzację składników majątkowych w:
1. Urzędzie Gminy
2. Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej  
przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:
1. Maria Boryła – Przewodnicząca Komisji
2.  Andżelika Harmacińska– członek
 
§ 2.
Powołać   dwa zespoły spisowe dla sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej:
 
I.       Zespół spisowy do przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Gminy:
1. Zofia Kostrzewa – Przewodnicząca
2. Bogusław Sabisz – członek
3. Izabella Tomala – członek
 
II.     Zespół spisowy do przeprowadzenia spisu z natury w jednostce OSP w Damnicy:
1.      Halina Buchholz – Przewodnicząca
2.      Bogumiła Obert – członek
3.      Ludmiła Wiczkowska - członek
 
§ 3.
Inwentaryzację przeprowadzą zespoły  trzyosobowe w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej.
 
 
§ 4.
 
Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:
1) środki pieniężne w kasie,
2) druki ścisłego zarachowania
3) depozyty
4) zapasy opału i paliwa
 
§ 5.
Arkusze spisu z natury pobierze Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej.
§ 6.
1.      Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku.
2.      Składniki majątku wymienione w § 4 pkt. 1,2 i 3 należy również spisać na protokole z inwentaryzacji kasy wg wzoru określonego załącznikiem nr 6 do instrukcji inwentaryzacyjnej dla Urzędu Gminy Damnica.
 
§ 4.
Zobowiązuje się komisję do:
1.       przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,
2.       przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej,
3.       przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do referatu finansowo-księgowego w następnym dniu roboczym po zakończeniu inwentaryzacji celem dokonania wyceny i rozliczeń.
 
§ 5.
Członków komisji czyni się odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.
 
§ 6.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi  Gminy.
 
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wytworzył:
Jadwiga Janicka
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2009-01-02 14:54:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2009-01-02 14:55:11)

 
 
liczba odwiedzin: 7673912

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X