☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 25.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 6/2009 z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowych do dokonania oceny ...

Zarządzenie Nr 6/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 12 stycznia 2009 roku
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowych do dokonania oceny ofert
i przedstawienia opinii dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2009.
 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami), oraz § 3 Uchwały nr XXVII/194/08 Rady Gminy Damnica z dnia 30 października 2008 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Damnica na rok 2009 z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych i nie działającymi w celu osiągnięcia zysku
 
zarządzam, co następuje:
 
§1
 
1.    Powołuję Komisje Konkursowe do dokonywania oceny ofert oraz do przedstawienia opinii dotyczących wsparcia w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2009 roku. W skład Komisji wchodzą:
 
·        Zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
-        Ludmiła Wiczkowska – inspektor ds. pozyskiwania środków unijnych Urzędu Gminy w Damnicy
-        Joanna Parszewska – inspektor ds. planowania przestrzennego i rozwoju lokalnego Urzędu Gminy w Damnicy
-        Michał Folusiak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy
-        Mirosław Haładej – Radny Rady Gminy w Damnicy
 
·        Zadanie publiczne w zakresie prowadzenia działań na rzecz osób niepełnosprawnych
-     Ludmiła Wiczkowska – inspektor ds. pozyskiwania środków unijnych Urzędu Gminy w Damnicy
-     Joanna Parszewska – inspektor ds. planowania przestrzennego i rozwoju lokalnego Urzędu Gminy w Damnicy
-     Beata Orlicka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy
-     Janina Kornecka – Radna Rady Gminy w Damnicy
 
2.    Wyznaczam protokolanta do obsługi Komisji – Barbara Imińska

 
§ 2
 
Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny ofert dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działań na rzecz osób niepełnosprawnychna terenie gminy Damnica w roku 2009 oraz przedstawienie Wójtowi Gminy Damnica opinii w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych.
 
§ 3
 
Regulamin prac Komisji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      
 
                                   
Wójt
mgr Maria Janusz
                                   

 
 
liczba odwiedzin: 7581131

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X