☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 2/2009 z dnia 02 stycznia 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością jednostki organizacyjnej ...

ZARZĄDZENIE NR 2/2009
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 02 stycznia 2009 roku
 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością jednostki organizacyjnej „Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy”.
 
Na podstawie art. 47 ust. 1, ustawy z dnia 08 marca 1990r.,o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1491; zmiany z 2002r.: Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r.: Nr 80, poz. 717, Nr153, poz. 1271, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r.; r 172, poz. 1441; z 2006r.: nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007r.: nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,; z 2008r.: nr 180, poz. 1111.
 
zarządza się, co następuje
 
§ 1
 
Udzielam Panu Adamowi Tkacz – Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy, pełnomocnictwa do wykonywania czynności związanych z kierowaniem bieżącą działalnością jednostki organizacyjnej „Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy”.
 
§ 2
 
1.      Pełnomocnictwo upoważnia do kierowania jednostką budżetową i reprezentowania jej na zewnątrz oraz do składania jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach majątkowych tej jednostki, a w szczególności związanych z:
a)      czynnościami nie przekraczającymi zwykłego zarządu,
b)     zawieraniem umów gospodarczych,
c)      otwieraniem kont bankowych i dysponowaniem środkami finansowymi znajdującymi się na tych kontach,
d)     realizowaniem zwierzchnictwa służbowego wobec zatrudnionych pracowników,
e)      zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę z pracownikami jednostki,
f)       udzielaniem dalszych pełnomocnictw do dokonywania poszczególnych czynności prawnych.
 
§ 3
 
1.      Pełnomocnictwa udziela się na czas trwania stosunku pracy Dyrektora ZGK w Damnicy.
2.      Pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie.
 
§4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 Wójt
mgr Maria Janusz 
 
 
 
 

 
 
liczba odwiedzin: 7584899

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X