☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 28.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 9/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie samochodu osobowego DACIA LOGAN, będącego w dyspozycji Urzędu Gminy w Damnicy.

Zarządzenie Nr 9/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 14 stycznia 2009 r.
 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie samochodu osobowego DACIA LOGAN, będącego w dyspozycji Urzędu Gminy w Damnicy.
 
 
 
       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy Damnica
 
zarządza, co następuje:
 
 
§ 1.
 
 
Ustala się – stanowiące równowartość kosztów eksploatacyjnych - opłaty za udostępnienie samochodu osobowego DACIA LOGAN:
 
1)      dla placówek oświatowych i innych jednostek organizacyjnych Gminy Damnica:
a)      wynajęcie w godz. od 730 do 1530 – opłata stanowi kwotę równowartości kosztów paliwa powiększoną o 10% kosztów amortyzacji pojazdu,
b)     wynajęcie po godz. 1530 i w dni wolne od pracy – opłata stanowi kwotę równowartości kosztów paliwa i nadgodzin pracy kierowcy powiększoną o 10% kosztów amortyzacji pojazdu;
 
2)      w innych przypadkach:
a)      1,5 zł za 1 km i 10,00 zł za każdą godzinę postoju samochodu od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, a po godzinie 1530 i w dni wolne od pracy 15,00 zł za godzinę postoju samochodu,
b)     do powyższych stawek doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT;
 
3)      w przypadkach szczególnie uzasadnionych Wójt może ustalić indywidualne warunki udostępniania pojazdów w sposób odmienny niż określony w pkt. 1 - 3.
 
 
§ 2.
 
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. organizacyjnych i oświaty oraz Skarbnikowi Gminy.
 
§ 3.
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
Wójt
mgr Maria Janusz

 
 
liczba odwiedzin: 7659329

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X