☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 25.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 7 /2009 z dnia 12 stycznia 2009 roku W sprawie przekazania majątku i wyposażenia jednostce organizacyjnej Gminy Damnica

ZARZĄDZENIE NR 7 /2009
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia   12 stycznia 2009 roku
 
W sprawie przekazania majątku i wyposażenia jednostce organizacyjnej Gminy Damnica 
 
 
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3   ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity :Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zmianami   z 2002 roku Nr 23 poz. 230,Nr 62 poz. 558,Nr 113 poz. 984, Nr 153 1271,Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005   Nr 102 1056, Nr 172   poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz 128, Nr 181 poz. 1337 , z roku 2007   Nr 48 poz. 327 )   oraz  Uchwały Nr XXIV/210/08 Rady Gminy Damnica z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie utworzenia   gminnej jednostki organizacyjnej - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy Wójt Gminy Damnica
 
zarządza , co następuje:
 
§ 1
 
W celu realizacji zadań statutowych Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Damnicy przekazuje się nieodpłatnie mienie   zgodnie z załącznikami Nr 1,  Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5
 
                                                 § 2
 
 Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom merytorycznie odpowiedzialnym    w następującym zakresie :
Ø      inspektorowi ds. organizacyjnych i oświaty   - w zakresie transportu szkolnego
Ø      inspektorowi ds. komunalnych i drogownictwa i inspektorowi ds. ochrony środowiska i inwestycji - oczyszczalnie ścieków w Damnicy ,Bobrowniach , Karżniczce wraz z wyposażeniem i sprzętem , ujęcia wodne , a także sprzęte niezbędny do utrzymania czystości na terenach komunalnych.
Ø      inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami i spraw rolnych - lokale mieszkalne, cmentarze.
Ø      informatykowi - w zakresie przekazania sprzętu komputerowego ,
Ø      p.o Sekretarzowi Gminy   w zakresie wyposażenia w meble oraz samochodów : towarowo osobowego i osobowego - busa
 
 
                                       § 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt
mgr Maria Janusz

 
 
liczba odwiedzin: 7581285

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X