☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 28.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 3/2009 z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami na 2009 rok

Zarządzenie nr 3/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 7 stycznia 2009 roku
 
 
 
 
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami na 2009 rok
 
 
 
Na podstawie art. 186 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Damnica
 
 
zarządza co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się układ wykonawczy budżetu gminy na 2009 rok:
 
1) dochody w wysokości15 879 147 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 
2) wydatki w wysokości 17 689 990 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 
3) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminom     ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 i zarządzeniem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
 
4) plan finansowy dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 3/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 7 stycznia 2009 roku
 
 
Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego
podlegające przekazaniu do budżetu państwa
 
 
 
Dział
 
 
Rozdział
 
Paragraf
 
Treść
 
Wartość
 
750
 
 
 
 
Administracja publiczna
 
16 475
 
 
75011
 
 
 
Urzędy wojewódzkie
 
16 475
 
 
 
0690
 
 
Wpływy z różnych opłat
 
16 475
 
852
 
 
 
Pomoc społeczna
 
24 800
 
 
85212
 
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 
24 800
 
 
 
0970
 
 
Wpływy z różnych dochodów
 
24 800
 
Ogółem:
 
 
41 275
 
 
 

 
 
liczba odwiedzin: 7659335

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X