☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 25/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w ?Regulaminie Pracy? Urzędu Gminy w Damnicy

ZARZĄDZENIE NR 25/2009
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 26 lutego 2009 roku
 
w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie Pracy”
Urzędu Gminy w Damnicy
 
 
Na podstawie art. 1517, w związku z art. 1041, ustawy z dnia 26 czerwca 1974r., Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz art. art. 33 ust. 3 i 5, ustawy z dnia 08 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1491; zmiany z 2002r.: Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r.: Nr 80, poz. 717, Nr 153, poz. 1271, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r.; Nr 172, poz. 1441; z 2006r.: Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,; z 2008r.: Nr 180, poz. 1111),  
 
zarządza się,  co następuje :
 
§ 1
 
W treści „Regulaminu Pracy” obowiązującego w Urzędzie Gminy Damnica, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Damnica z dnia 19 lipca 2004r., wprowadza się zmianę, poprzez nadanie nowego brzmienia § 15 pkt. 1, o następującej treści:
„Pora nocna obejmuje 8 godzin, od godziny 2100 do godziny 500”.
 
§ 2
 
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
     
§4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązująca od dnia 01 marca 2009r.
 
 
 Wójt
mgr Maria Janusz

 
 
liczba odwiedzin: 7585098

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X