☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 28.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 11/2009 z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji ds. nieodpłatnego przekazania zużytego sprzętu kopiującego, znajdującego się na stanie Urzędu Gminy Damnica, dla ...

ZARZĄDZENIE NR 11/2009
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 27 stycznia 2009 roku
 
w sprawie powołania Komisji ds. nieodpłatnego przekazania zużytego sprzętu kopiującego, znajdującego się na stanie Urzędu Gminy Damnica, dla Zespołu Szkół w Damnicy.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 08 marca 1990r.,o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1491; zmiany z 2002r.: Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r.: Nr 80, poz. 717, Nr153, poz. 1271, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r.; Nr 172, poz. 1441; z 2006r.: nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007r.: nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,; z 2008r.: nr 180, poz. 1111)
zarządza się, co następuje
 
§ 1
 
Powołuję komisję ds. nieodpłatnego przekazania zużytego sprzętu kopiującego, znajdującego się na stanie Urzędu Gminy Damnica, dla Zespołu Szkół w Damnicy, w składzie:
 
1.    Bartosz Jarosiewicz –          Przewodniczący Komisji
2.    Monika Zagórowska -          Członek Komisji
3.    Izabella Tomala -              Członek Komisji
 
§ 2
 
Do zadań komisji należą następujące zadania:
1.     Przekazanie zużytego sprzętu kopiującego, wskazanego w załączniku niniejszego zarządzenia, dla Zespołu Szkół w Damnicy.
2.     Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji, potwierdzającej dokonanie w/w czynności.
§3
 
    Z dniem przekazania mienia, o którym mowa w § 1, jedynym jego dysponentem staje się Zespół Szkół w Damnicy.
 
§4
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
 
§5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
mgr Maria Janusz

 
Załącznik do
Zarządzenia Wójta Gminy Damnica nr 11/2009
z dnia 27 stycznia 2009r.
 
 
 
 
 
 
 
 
Zużyty sprzęt kopiujący przeznaczony do przekazania
dla Zespołu Szkół w Damnicy
 
 
 
LP.
NAZWA
Nr seryjny
Nr inwentarzowy
Ilość
(szt)
1.
Ksero Olivetti
Copia 8515
0071716
803/03
1
 
 
 

 
 
liczba odwiedzin: 7659305

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X