☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 25.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 29/2009 z dnia 16 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 29/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 16 marca 2009r.
 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
 
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 186 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 10 Uchwały Nr XXIX/207/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2009 rok
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2009 rok zamyka się kwotami:
Dochody: 15 973 767 zł
Wydatki: 17 838 994 zł
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.
 
 
 
 Wójt
mgr Maria Janusz
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
1.      Na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia w dziale 852 na kwotę 3 600,- celem zabezpieczenia środków na opłatę rachunku za świadczone usługi opiekuńcze przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie dla mieszkanki naszej gminy, która obecnie przebywa na terenie gminy Smołdzino zgodnie z art. 101 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) o pomocy społecznej. Cytowana ustawa nakłada na gminę włąściwą ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały obowiązek zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenie w związku z tymczasowym miejscem pobytu.
2.      Na podstawie wniosku Zespołu Szkół w Damnicy dokonujesię przesunięcia w dziale 801 na kwotę 1 267,- celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008r.
3.      Na podstawie wniosku Referatu Organizacyjnego dokonujesię przesunięcia w dziale 854 na kwotę 786,- celem zabezpieczenia środków na opłacenie telefonu komórkowego oraz karty SIM służącej do transmisji danych z centrali alarmowej do monitoringu. Wydatek bieżący związany z prowadzeniem wioski internetowej.
4.       Na podstawie wniosku Referatu Finansowego dokonujesię przesunięcia w dziale 900 na kwotę 5 001,- celem zabezpieczenia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rzecz pracowników interwencyjnych.
 
 

 
 
liczba odwiedzin: 7581112

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X