☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 28/2009 z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie składania oświadczeń majątkowych przez pracowników Urzędu Gminy w Damnicy

ZARZĄDZENIE NR 28/2009
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 10 marca 2009 roku
 
w sprawie składania oświadczeń majątkowych przez pracowników Urzędu Gminy w Damnicy
 
Na podstawie art.24 h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późn.zm) oraz art. 32 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
1.      Pracownicy Urzędu Gminy w Damnicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych składają oświadczenia majątkowe co roku do dnia 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
2.      Pracownicy nowozatrudnieni składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia.
3.      Oświadczenie należy złożyć na druku stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3
Traci moc Zarządzenie Nr 26/2007 z dnia 23 kwietnia 2007r. w sprawie składania oświadczeń majątkowych przez pracowników Urzędu Gminy w Damnicy.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt
mgr Maria Janusz

 
 
liczba odwiedzin: 7585039

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X