☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 28.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 41/2009 z dnia 21 kwietnia 2009r.w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 41/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 21 kwietnia 2009r.
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
 
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 10 Uchwały Nr XXIX/207/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2009 rok
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwoę 3 751 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 3 751 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
 
Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 3 751 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
 
Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2009 rok zamyka się kwotami:
Dochody: 16 492 387 zł
Wydatki: 18 357 614 zł
Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej: 3 071 627 zł
Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej: 3 071 627zł
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
1.      Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku znak: DSŁ 3101-05/09 z dnia    2 kwietnia 2009r. w dziale 751 rozdziale 75113 § 2010 o kwotę 3 751 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego. 
 
2.      Dokonuje się przesunięcia w dziale 750 na kwotę 143 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych.
 

 
 
liczba odwiedzin: 7659424

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X