☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 05.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 37/2009 z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Damnica na 2009 rok

Zarządzenie Nr 37/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 25 marca 2009r.
 
 
 
w sprawie ustalenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Damnica na 2009 rok
 
 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 2 Zarządzenia Nr 30/2007 Wójta Gminy Damnica z dnia 4 maja 2007r. w sprawie określenia zasad nadzoru i kontroli nad jednostkami organizacyjnymi gminy
 
 
Zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Ustala się plan kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Damnica na 2009 rok w sposób określony Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 Wójt
mgr Maria Janusz
 

 
 
 
 
 
 
 Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 37/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 25 marca 2008r.
 
 
PLAN KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMNY DAMNICA NA 2009 ROK
 
 
L.p.
 
Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy
 
Miesiąc przeprowadzenia kontroli
Stanowisko służbowe osoby upoważnionej do przeprowadzania kontroli
1.
Zespół Szkól w Damnie
czerwiec
Skarbnik Gminy i inspektor ds. księgowości budżetowej
2.
Zespół Szkół w Damnicy
czerwiec
Skarbnik Gminy i referent ds. księgowości budżetowej
3.
Zespół Szkół w Zagórzycy
sierpień
Skarbnik Gminy i inspektor ds. księgowości budżetowej i płac
4.
Szkoła Podstawowa w Domaradzu
sierpień
Skarbnik Gminy i inspektor ds. księgowości budżetowej
5.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy
wrzesień
Skarbnik Gminy i referent ds. księgowości budżetowej
6.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy
wrzesień
Skarbnik Gminy i inspektor ds. księgowości budżetowej
7.
Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy
listopad
Skarbnik Gminy i inspektor ds. księgowości budżetowej i płac
8.
Gminny Ośrodek Kultury w Damnicy
listopad
Skarbnik Gminy i referent ds. księgowości budżetowej
 
Wytworzył:
Dorota Bałukonis
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2009-04-23 14:29:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2009-04-23 14:31:34)

 
 
liczba odwiedzin: 7673939

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X