☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 25.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 49/2009 z dnia 4 maja 2009 roku W sprawie ogłoszeni a konkursu i powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu pt; NAJŁADNIEJSZA POSESJA W GMINIE DAMNICA W 2009 ROKU?

ZARZĄDZENIE NR 49/2009
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia  4 maja 2009 roku

W sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej   do przeprowadzenia konkursu    pt; NAJŁADNIEJSZA POSESJA W GMINIE DAMNICA   W 2009 ROKU”
 
   Na podstawie art.7 ust. 1 pkt.3 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami : z 2002 roku Nr 23 poz. 230, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Nr 153 poz. 1271 , Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80  poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116   poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1456, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327 i Nr 138  poz. 974 ) w związku z art. 3 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 236 poz.2008 z póź.zm. z 2005 roku Nr 180   poz.1495 , z 2008 rpo\oku Nr 223 poz. 1464 , z 2009 roku  Nr 18 poz. 97) Wójt Gminy Damnica   zarządza co następuje:
 
§ 1
 1. Ogłasza się konkurs „Na najładniejszą posesję w Gminie Damnica w 2009 roku „ .
 2. Konkurs obywać się będzie w następujących kategoriach:
  • Posesja wiejska rolnicza,
  • Posesja zabudowana domem jednorodzinnym
  • Posesja na której prowadzona jest działalność gospodarcza
  • Balkony
  • Najładniejsza wieś
 3. Czas trwania konkursu od 1 czerwca 2009 roku do dnia 15 sierpnia 2009 
       roku.
§ 2
 
 1. Powołuje się  Komisję konkursową w składzie:
        Przewodniczący Komisji - Joanna Parszewska - przedstawiciel Urzędu
        Gminy
                Członkowie Komisji :
·      Ewa Gartych   - Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Oddział w         Strzelinie,
·      Ewa Gerula -  radna Rady Gminy Damnica
·      Mirosław Haładej   -   radny Rady Gminy Damnica
·      Paweł Lewandowski   - Urząd Gminy w Damnicy
2.   Zadaniem Komisji jest dokonanie   oceny punktowej nieruchomości 
      zgłoszonych do konkursu  „Najładniejsza Posesja w Gminie Damnica w 
      2009 roku” i przedstawienie wyników   konkursu organizatorowi.
3.   Komisja kończy swoją działalność i ulega rozwiązaniu z dniem ogłoszenia  
 
 
   wyników   konkursu.
 
 
§ 3
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami   i rolnictwa .
 
§4
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Maria Janusz


Regulamin konkursu 

Deklaracja  udziału  w  konkursie


 
 
liczba odwiedzin: 7581093

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X