☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 28.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 42/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

 

Zarządzenie Nr 42/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 23 kwietnia 2009r.
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
 
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 10 Uchwały Nr XXIX/207/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2009 rok
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2009 rok zamyka się kwotami:
Dochody: 16 492 387 zł
Wydatki: 18 357 614 zł
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.
 
 
 
 Wójt
mgr Maria Janusz
 
 
 

 
 
UZASADNIENIE
 
 
1.      Dokonuje się przesunięcia w dziale 754 na kwotę 750 zł celem zabezpieczenia środków na zakup nagród rzeczowych dla dzieci, które brały udział w konkursie rysunkowym pn. "Klęska - powódź czy huragan - straż pożarna ci pomaga".
 
 

 
 
liczba odwiedzin: 7659445

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X