☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 25.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 60/2009 z dnia 26 maja 2009r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji związanych z realizacją budżetu gminy za rok 2008

 

Zarządzenie Nr 60/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 26 maja 2009r.
 
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji związanych z realizacją budżetu gminy za rok 2008
 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
 
Zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Podaje się do publicznej wiadomości informację obejmującą:
1.      Wykonanie budżetu Gminy Damnica za rok 2008, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki.
2.      Kwotę wymagalnych zobowiązań.
3.      Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.
4.      Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji.
5.      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przekraczającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
6.      Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.
 
§ 2
 
Budżet Gminy za 2008 rok zamyka się kwotami:
 
1.    Po stronie dochodów: plan 16 955 995 zł                                   wykonanie 16 713 400,84 zł
 
w tym: dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej
plan  3 801 557 zł                                      wykonanie 3 613 012,66 zł
      
 
2.    Po stronie wydatków: plan 17 666 041 zł                                   wykonanie 17 076 152,15 zł
 
w tym: dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej
plan 3 801 557 zł                                       wykonanie 3 613 012,66 zł
 
§ 3
 
Budżet Gminy zamyka się deficytem w kwocie:
Deficyt:                            plan:  710 046 zł                                         wykonanie: 362 751,31 zł
 
§ 4
 
Kwota wymagalnych zobowiązań wynikających z art. 11 ust. 1 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych wynosi 304,50 zł.
 
 
§ 5
 
Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego - 5 000 zł.
Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – 300 429,14 zł
 
§ 6
 
Gmina Damnica w 2008 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji.
 
§ 7
 
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przekraczającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 8
 
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 9
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez jego umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Damnica.
 
§ 10
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
mgr Maria Janusz
 

 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 60/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 26 maja 2009 roku
 
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO UMORZEŃ W KWOCIE PRZEKRACZAJĄCEJ 500ZŁ., WRAZ ZE WSKAZANIEM WYSOKOŚCI UMORZONYCH KWOT I PRZYCZYN UMORZENIA.

Lp.
Nazwisko i imię lub nazwa
Kwota
Przyczyna umorzenia
1
Boryła Marcin
730,00
Ważny interes podatnika
2
Budźko Dominik
3 000,00
Ważny interes podatnika
3
Budźko Janina
710,00
Ważny interes podatnika
4
Kisiel Włodzimierz
1 196,00
Ważny interes podatnika
5
Rodamko spółka z o.o.
996,20
Przyczyny ekonomiczne

 
 
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ODROCZEŃ TERMINU PŁATNOŚCI W KWOCIE PRZEKRACZAJĄCEJ 500ZŁ.
 

Lp.
Nazwisko i imię lub nazwa
 
 
1
Bladowski Mirosław

 
 
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULGI INWESTYCYJNEJ W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500ZŁ.
 

Lp.
Nazwisko i imię lub nazwa
1
Bubniak Jerzy
2
Cymbałko Jan
3
Formela Stanisław
4
Kostrubiec iotr
5
Ośrodek Hodowli Zarodowej

 
 
 
 
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ZWOLNIENIA Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW NA UTWORZENIE LUB POWIĘKSZENIE GOSPODARSTWA W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500,00 ZŁ
 
 

Lp.
Nazwisko i imię lub nazwa
1
Budźko Janina
2
Miciński Marian
3
Różkowski Marcin

 

 
  
 
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 60/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 26 maja 2009 roku
 
 
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ
 
 1. Baran Tomasz
 2. Bańka Halina
 3. Białobrzeska Maria
 4. Bubniak Jerzy
 5. Budniak Izabela
 6. Budźko Dominik
 7. Bladowski Mirosław
 8. Boryła Marcin
 9. Budźko Janina
 10. Cymbałko Jan
 11. Czarniak Genowefa
 12. Czarniak Jerzy
 13. Damaszk Andrzej
 14. Deik Florian
 15. Dolata Jacek
 16. Domaradz Forming Company Sp.z o.o.
 17. Dworak Mariusz
 18. Farm Frites Poland Dwa Sp. z o.o
 19. Formela Stanisław
 20. Gospodarstwo Rolne “Rędzina” Sp z o.o.
 21. Gospodarstwo Rębowo Sp. z o.o
 22. Grzeżułkowski Roman
 23. Imiński Marian
 24. Jefimczyk Piotr
 25. Kalamaszek Elżbieta
 26. Kanka Mirosław
 27. Kapusta Jan
 28. Kędzia Józef
 29. Kisiel Dominik
 30. Kisiel Włodzimierz
 31. Kłos Marian
 32. Kordasiński Michał
 33. Kostrubiec Zbigniew
 34. Kostrubiec Dariusz
 35. Kostrubiec Piotr
 36. Kostrzewa Teresa
 37. Kościelny Jan
 38. Kozłowska Urszula
 39. Kozłowski Adam
 40. Kozłowski Piotr
 41. Krajewski Jerzy
 42. Krysiak Piotr
 43. Krzeszowski Aleksander
 44. Kucz Aniela
 45. Kurach Dariusz
 46. Kurzak Andrzej
 47. Lejkowski Henryk
 48. Lisowski Jan
 49. Łaga Dariusz
 50. Makuch Andrzej
 51. Madurajski Andrzej
 52. Malek Krzysztof
 53. Malinowski Szczepan
 54. Matysek Maria
 55. Maziec Ewa
 56. Mączka Barbara
 57. Myszke Tadeusz
 58. Natkaniec Jarosław
 59. Ośrodek Hodowli Zarodowej Bobrowniki Sp. z o.o
 60. Orlicki Wojciech
 61. Osiewicz Mieczysław
 62. Piskuła Bogdan
 63. Piskuła Robert
 64. Piwoński Tomasz
 65. Porębski Andrzej
 66. Praszczak Bogdan
 67. Puchała Józef
 68. Remiszewski Jerzy
 69. Remiszewski Krzysztof
 70. Różycki Andrzej
 71. Różycki Andrzej
 72. Rusek Zdzisław
 73. Rzeppka Krystyna
 74. Stacja Doświadczalna Oceny Odmian Karzniczka
 75. Startek Zbigniew
 76. Staszczuk Edward
 77. Sulik Jerzy
 78. Szczudłowska Agnieszka
 79. Szostek Ryszard
 80. Szumejda Dariusz
 81. Szumejda Michał
 82. Szumejda Robert
 83. Szumejda Zenon
 84. Śpiewak Andrzej
 85. Tuszyńska Janina
 86. Walasek Czesław
 87. Warząchowski Zbigniew
 88. Wolff Jacek
 89. Wronka Zygmunt
 90. Zamęcki Wiesław
 91. Zamęcki Andrzej
 92. Zariczański Adam
 93. Zariczański Janusz
 94.  „WOSANA” S.A.

 
 
liczba odwiedzin: 7581226

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X