☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 25.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 67/2009 z dnia 5 czerwca 2009r. zmieniające Zarządzenie Nr 83/2008 w sprawie powołania i zasad działania komisji ds. przyjmowania środków trwałych

 

ZARZĄDZENIE NR 67/2009
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 5 czerwca 2009 roku
 
zmieniające zarządzenie nr 83/2008 w sprawie powołania i zasad działania komisji ds. przyjmowania  środków trwałych
  
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 31  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.159 ze zmianami z 2002 roku Nr   23 poz. 230,Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 102 poz. 1056 ,Nr 172. poz.1441,Nr 175 poz. 1457 , z roku 2006 Nr 17 poz. 128,Nr 181 poz. 1337, z roku 2007 Nr 48 poz. 327 )
 
§ 1
 
Zmienia się treść §1 pkt b) zarządzenia nr 83/2008 z dnia 29 sierpnia 2008r. Wójta Gminy Damnica w sprawie powołania i zasad działania komisji ds. przyjmowania  środków trwałych
poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„ przyjmowania środków trwałych do zasobów mienia komunalnego Gminy   Damnica w następującym składzie :
1.      Osiewicz Teresa – przewodniczący
2.      Maria Boryła - członek
3.      Paweł Lewandowski – członek”
 
 § 2
 
 Wykonanie Zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji 
 
§ 3
  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
Wójt
 
mgr Maria Janusz
 

 
 
liczba odwiedzin: 7581149

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X