☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 05.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 70/2009 z dnia 12 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

 

Zarządzenie Nr 70/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 12 czerwca 2009r.
 
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
 
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 10 Uchwały Nr XXIX/207/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2009 rok
 
 
Zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków przeniesień między paragrafami w dziale oraz przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 29 085 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2009 rok zamyka się kwotami:
Dochody: 17 246 344 zł
Wydatki: 19 111 571 zł
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.
 
 
 Wójt
mgr Maria Janusz 
 
 
 

 
 
UZASADNIENIE
 
1.      Dokonuje się przesunięcia środków z rezerwy ogólnej w dziale 758 rozdziale 75814 § 4810 kwoty 29 085 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w dziale 900 rozdziale 90001 §4600 związanych za płatnością administracyjnej kary nałożonej decyzją Nr 29/Ł/2008 z dnia 29.12.2008r. Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za przekroczenie parametrów korzystania ze środowiska za odprowadzanie ścieków za pośrednictwem rowu do rzeki Łupawy z oczyszczalni ścieków w miejscowości Bobrowniki.
 
2.      Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia środków w dziale 852 rozdziale 85219 między paragrafami kwoty 1 940 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie oraz z opłatą za energię elektryczną.
 
3.      Dokonuje się przesunięcia środków w dziale 854 rozdziale 85415 § 3240 kwoty 6 652 zł pomiędzy dysponentami budżetu z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów za średnią ocen 5,0 i powyżej.
Wytworzył:
Dorota Bałukonis
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2009-06-26 08:28:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2009-06-26 08:30:12)

 
 
liczba odwiedzin: 7673876

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X