☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 05.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 76/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz zasad pracy komisji.

 

Zarządzenie Nr 76/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 29 czerwca 2009 r.
 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz zasad pracy komisji.
 
 
       Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Wójt Gminy Damnica
 
zarządza, co następuje:
 
§ 1.
 
Powołuje się komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego wobec Pana Arkadiusza Madurajskiego – nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
 
1) Pan Zdzisław Kwaśniewski             - Przewodniczący
2) Pan Andrzej Kordylas                     - Dyrektor Zespołu Szkół
3) Pani            Bożenna Straszewska                - ekspert w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
4) Pan            Jerzy Byczkowski                 - ekspert w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
5) Pani Renata Kulik                                  - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 
Powołuje się komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego wobec Pani Iwony Kowalskiej – nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
 
1) Pan Zdzisław Kwaśniewski             - Przewodniczący
2) Pan Robert Nowak                         - Dyrektor Zespołu Szkół
3) Pani            Jolanta Śmigielska                    - ekspert w zakresie matematyki
4) Pani Ewa Koźlakiewicz               - ekspert w zakresie matematyki
5) Pani Renata Kulik                                  - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 
 
§ 2.
 
Przyjmuje się zasady pracy komisji egzaminacyjnej, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty.
 
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Maria Janusz

Wytworzył:
Halina Buchholz
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2009-07-02 09:05:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2009-07-02 09:07:30)

 
 
liczba odwiedzin: 7673881

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X