☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 73/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli spełniania przez właścicieli nieruchomości wymogów utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Damnica

 

ZARZĄDZENIE NR 73/2009
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 25 czerwca 2009 roku
 
w sprawie przeprowadzenia kontroli spełniania przez właścicieli nieruchomości wymogów utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Damnica
 
  
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 31  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.159 ze zmianami z 2002 r. Nr  23 poz. 230,Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 102 poz. 1056 ,Nr 172. poz.1441,Nr 175 poz. 1457 , z 2006 r.  Nr 17 poz. 128,Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327) oraz art. 3 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2008r. Nr 19 poz. 236) w związku z §2 Uchwały Rady Gminy Damnica Nr X/70/07 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Damnica.
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Przeprowadzić kontrolę spełniania przez właścicieli nieruchomości wymogów utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Damnica zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Damnica.
 § 2
 
Powołać komisję do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 1w składzie:
  1. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy - przewodniczący komisji;
  2. Inspektor ds. komunalnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Damnicy – członek komisji;
  3. Inspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Damnicy – członek komisji;
  4. Sołtys miejscowości, w której przeprowadzana jest kontrola.
 
§ 3
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji 
 
§ 3
  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
Wójt Gminy
 
mgr Maria Janusz
 
 
 
 

 

Lp
Nazwa miejscowości
Termin kontroli
1
Bięcino
 
2
Bobrowniki
 
3
Budy
 
4
Damnica
 
5
Damno
13.-07.2009 – 30.07.2009
6
Dąbrówka
 
7
Dębniczka
 
8
Domaradz
 
9
Karzniczka
 
10
Łebień
 
11
Łojewo
 
12
Mianowice
 
13
Sąborze
 
14
Skibin
 
15
Strzyżyno
 
16
Święcichowo
 
17
Świtały
 
18
Wielogłowy
 
19
Wiatrowo
 
20
Wiszno
 
21
Zagórzyca
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
liczba odwiedzin: 7585200

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X