☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 25.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 52/2009 z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja GOKiS wraz ze świetlicami"

 

Zarządzenie Nr 52/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 08 maja 2009r.
 
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja GOKiS wraz ze świetlicami”.
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 mara 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Damnica
 
zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Powołać Komisję do odbioru robót zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja GOKiS wraz ze świetlicami”.
W składzie:
1. Przewodniczący Komisji – Teresa Osiewicz – Urząd Gminy w Damnica
2. Członkowie Komisji:
         2.1 Michał Folusiak – Dyrektor GOK w Damnicy,
         2.2 Andrzej Świedziński – Inspektor Nadzoru,
2.3.Kazimierz Pawłowski – Inspektor Nadzoru,
2.3Tomasz Górczyński – Kierownik Budowy, przedstawiciel PBO „ROM-BUD” w Lęborku
   
§ 2
 
Odbioru należy dokonać po zakończeniu inwestycji, zgodnie z umową na wykonanie robót Nr IOS.2222/7/2009 z dnia 28 kwietnia 2009r.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

 

WÓJT

mgr Maria Janusz


 
 
liczba odwiedzin: 7581247

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X