☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 82 z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnica

 

ZARZĄDZENIE NR 82/2009
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 16 lipca 2009 roku
 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnica
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 2, ustawy z dnia 08 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1491; zmiany z 2002r.: Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r.: Nr 80, poz. 717, Nr 153, poz. 1271, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r.; Nr 172, poz. 1441; z 2006r.: Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,; z 2008r.: Nr 180, poz. 1111)
 
zarządza się,  co następuje :
 
§ 1
 
Ustala się w załączniku do niniejszego Zarządzenia Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Damnica.
 
§ 2
 
Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom.
§ 3
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 4
 
Z dniem wejścia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnica, stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia, traci moc obowiązującą Zarządzenie Wójta Gminy Damnica Nr 108/2007, z dnia 31 grudnia 2007r., w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnica.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 WÓJT GMINY
mgr Maria Janusz
 
 
 
 

 
 
liczba odwiedzin: 7584909

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X