☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 94/2009 z dnia 04 września 2009r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. "Monitoring wizyjny w Zespole Szkół w Damnicy"

 

ZARZĄDZENIE Nr 94/2009
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 4 września 2009 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring wizyjny w Zespole Szkół w Damnicy”
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
zarządza się, co następuje:
§ 1.  
Powołuje się Komisję do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring wizyjny w Zespole Szkół w Damnicy” w następującym składzie:
1.      Przewodniczący Komisji – Ryszard Torbicki, Urząd Gminy w Damnicy
2.      Członkowie Komisji:
2.1     Ludmiła Wiczkowska – Urząd Gminy w Damnicy
2.2     Andrzej Kordylas – Dyrektor Zespołu Szkół w Damnicy
2.3     Szczepan Ignacik – Inspektor Nadzoru
2.4     Sławomir Sopuszyński – Wykonawca robót
 
§ 2.  
Odbioru należy dokonać po zakończeniu inwestycji, zgodnie z umową na wykonanie robót nr IB.2222/1/2009 z dnia 1 września 2009r.
§ 3.  
Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
mgr Maria Janusz

 
 
liczba odwiedzin: 7584977

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X