☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 25.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 63/2009 z dnia 01 czerwca 2009 roku zmieniające Zarządzenie Nr 35/2009 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Damnica

 

ZARZĄDZENIE NR 63/2009
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia  1 czerwca 2009 r.
 zmieniające Zarządzenie nr 35/2009 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Damnica
 
Na podstawie punktu 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996r. Nr 70, poz. 335,Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647, Nr 147, poz. 686, z 1997r. Nr 82, poz. 518, Nr 121, poz. 770, z 1998r. Nr 75, poz. 486, Nr 113, poz. 717, z 2002r. Nr 135, poz. 1146, z 2003r. Nr 213, poz. 2081, z 2005r. Nr 249, poz. 2104, 2007r. Nr 69, poz. 467, Nr 89, poz. 589) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
zarządza się, co następuje:
§ 1.  
W uzgodnieniu z przedstawicielem pracowników Urzędu Gminy w Damnicy zmienia się treść Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Damnica, zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 35/2009 z dnia 25 marca 2009 roku, poprzez nadanie mu brzmienia w wersji tekstu jednolitego stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.  
Zobowiązuję pracowników Urzędu Gminy w Damnicy do zapoznania się z treścią „Regulaminu”.
§ 3.  
Regulamin w wersji stanowiącej załącznik do niniejszego Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem przepisu § 5 ust. 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r.
 
Wójt
mgr Maria Janusz

 
 
liczba odwiedzin: 7581246

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X