☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 21.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 97/2009 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

ZARZĄDZENIE NR 97/2009
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 15 września 2009 roku
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art.19 ust.2 i 3, art.20, art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655 z późn.zm.), zarządza się co następuje:
 
§1
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Gminny Kompleks Widowiskowo- Sportowy” w następującym składzie:
1.      Paweł Lewandowski – Przewodniczący Komisji
2.      Ryszard Torbicki – Członek Komisji;
3.      Ludmiła Wiczkowska – Członek Komisji
 
§2
Do zadań Komisji Przetargowej w szczególności należy:
1.      Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2.      Przygotowanie projektu ogłoszenia, a po jego zatwierdzeniu opublikowanie .
3.      Dokonanie oceny złożonych ofert :
·      sprawdzenie ofert pod względem merytorycznym i prawnym,
·      dokonanie oceny ofert zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w dokumentacji przetargowej,
·      dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty,
·      sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu i przedłożenie go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy,
4.      Udzielenie odpowiedzi oferentom, rozpatrzenie protestów.
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 Wójt Gminy Damnica
mgr Maria Janusz
Wytworzył:
Paweł Lewandowski
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2009-09-22 10:29:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2009-09-22 10:30:46)

 
 
liczba odwiedzin: 8153821

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X