☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 101/2009 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie podwyższenia dodatku wiejskiego.

 

Zarządzenie Nr 101/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 23 września 2009 r.
 
w sprawie podwyższenia dodatku wiejskiego.
 
 
 
       Na podstawie art. 54 ust. 5, w związku z art. 91d pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy Damnica
 
zarządza, co następuje:
 
 
§ 1.
 
 
Podwyższa się dodatek wiejski nauczycielowi języka angielskiego Pani Agnieszce Sokołowskiej zatrudnionej w Zespole Szkół w Zagórzycy do 20% wynagrodzenia zasadniczego.
 
 
§ 2.
 
 
Podwyższony dodatek przyznaje się na okres od 1.09.2009 r. do 28.02.2010 r.
 
 
§ 3.
 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Zespołu Szkół w Zagórzycy.
 
 
§ 4.
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2009 r.
 
 
Wójt
mgr Maria Janusz

 
 
liczba odwiedzin: 7585017

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X